Gustav Mahler & terezínští skladatelé 2019

mezinárodní hudební festival

18. ─ 25. srpna 2019

18. srpna 2019, neděle, 17:00

Praha, HAMU (Sál Martinů)
Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu VĚČNÁ NADĚJE

Na prvním festivalovém koncertu zazní v podání Virtuosi Brunenses Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello od Gideona Kleina a dále Passacaglia a Fuga pro smyčcové trio od Hanse Krásy. Prvně jmenovaná poslouží jako hudební předloha baletního představení.

Smyčcové trio Virtuosi Brunenses – Lukáš Mik (housle), Stanislav Vacek (viola), Katarína Madariová (violoncello) & sólisté Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni

Vstupenky rezervujte na info@vecnanadeje.org

19. srpna 2019, pondělí, 20:00

Praha, Rudolfinum (Sukova síň)
Skladby Zikmunda Schula, Erwina Schulhoffa, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka
Trio vzniklo v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarteta Jana Schulmeistera. Jeho členy jsou renomovaní hráči. První část koncertu je s ohledem na zaměření festivalu sestavena z děl první poloviny 20. století. Vedle skladeb Zikmunda Schula a Erwina Schulhoffa můžeme slyšet úpravu prvního Smyčcového kvarteta (Z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“) v podobě pro klavírní trio (autorem úpravy Miloš Štědroň). Ve druhé polovině soubor naopak představí tradiční repertoárovou skladbu, Klavírní trio č. 4 e moll „Dumky“ op. 90 Antonína Dvořáka.

Petrof Piano Trio

19:00 úvodní slovo k programu

Vstupenky na koncert zakoupíte zde.

20. srpna 2019, úterý, 17:00 a 19:00

Terezín, Kulturní dům
Koncerty v rámci akce International Youth Encounters in Terezín. Tato akce je ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů

17:00 Black Oak Ensemble

19:00 Dětský sbor Brno

Vstupenky budou v prodeji na místě konání akce za 100 Kč.

21. srpna 2019, středa, 18:00

Terezín, Kulturní dům
Koncert k 100. výročí narození Gideona Kleina
Na koncertu zazní dvě nejzralejší skladby Gideona Kleina, Klavírní sonáta (Ivo Kahánek) a Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello (Virtuosi Brunenses). Druhá jmenovaná poslouží jako hudební předloha baletního představení.

Ivo Kahánek – klavír
Smyčcové trio Virtuosi Brunenses – Lukáš Mik (housle), Stanislav Vacek (viola), Katarína Madariová (violoncello) & sólisté Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni

Vstupenky na koncert zakoupíte zde.

22. srpna 2019, čtvrtek, 20:00

Praha, Obecní dům (Grégrův sál)
Skladby Viktora Ullmanna, Pavla Haase, Erwina Schulhoffa, Hanse Winterberga a Rudolfa Karla
Irena Troupová – soprán
Jan Dušek – klavír

19:15 úvodní slovo k programu

Vstupenky na koncert zakoupíte zde.

23. srpna 2019, pátek, 20:00

Praha, Rudolfinum (Sukova síň)
Skladby Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Antonína Dvořáka
Koncert Bennewitzova kvarteta je reprezentativním průřezem komorní tvorby středoevropského kulturního kontextu první poloviny 20. století. Soubor přednese skladby Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Antonína Dvořáka. Posledně jmenovaný, přiklánějící se k Beethovenovi, Schubertovi či Brahmsovi, se stal významným inspiračním zdrojem pro celou nastupující generaci. Dnes již světově oblíbený Schulhoff proslul především kompoziční dokonalostí, hudebním vtipem spojeným s taneční rytmičností, vkusnou ironií a moderní elegancí. Jeho Pět kusů pro smyčcové kvarteto je jednou z charakteristických připomínek poválečného pronikání jazzu a taneční hudby do “vážného umění”. Fantazie a fuga pro smyčcové kvarteto mladého Gideona Kleina, zazní jako připomínka stoletého výročí autorova narození. Smyčcový kvartet č.3 Viktora Ullmanna (autorův jediný dochovaný smyčcový kvartet) pak posluchače uchvátí svou hloubkou a expresivitou. Vliv Schönbergův je v tomto díle patrný.

Bennewitzovo kvarteto

19:00 úvodní slovo k programu

Vstupenky na koncert zakoupíte zde.

25. srpna 2019, neděle, 20:00

Praha, Kostel sv. Šimona a Judy
Skladby Gideona Kleina, Hanse Krásy, Gustava Mahlera, Bohuslava Martinů a Erica Whitacrea
Festivalový koncert předkládá přinejmenším dva zajímavé dramaturgické celky. Bezprostředně po sobě zazní výběr ze slavného Martinů cyklu České madrigaly (1939) a dvojice Kleinových sborů (1942/43). Charakterově odlišná díla jež náležejí do jednoho časového období jsou doplněna Tématem s variacemi (1936) pro smyčcové kvarteto skladatele Hanse Krásy. Druhým přitažlivým počinem bude výběr z písňové tvorby Gustava Mahlera v méně známé úpravě pro smíšený sbor (autorem úprav je Clytus Gottwald). Koncert bude uveden skladbou Pět židovských milostných písní současného amarického skladatele a dirigenta Erica Whitacrea (verze s doprovodem pro smyčcové kvarteto).
Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr
Host: Bennewitzovo kvarteto

19:00 úvodní slovo k programu

Vstupenky na koncert zakoupíte zde.

19.–22. srpna 2019

Terezín
Mezinárodní setkání v Terezíně (International Youth Encounters in Terezín) 
Na programu jsou tematické přednášky a workshopy, studentská konference a umělecká vystoupení.
Realizováno ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů.

Již proběhlo

7. března 2019, čtvrtek
Vzpomínka na BIIb / 2019
– vzpomínkový večer k 75. výročí likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora
Koncert ve spolupráci s Památníkem šoa Praha. Skladby Viktora Ullmanna, Rudolfa Karla aj.
Irena Troupová (soprán), Jan Dušek (klavír)
Praha-Nádraží Bubny
Fotografie najdete na našem Facebooku 

7. května 2019, úterý
Tisková konference
Praha, Rezidence primátora hl. m. Prahy

18. května 2019, sobota
Pražský koncert ku příležitosti Terezínská tryzna 2019
Skladby Erwina Schulhoffa, Pavla Haase a Maurice Ravela
Irena Troupová (soprán), Jan Dušek (klavír)
Praha, hotel Corinthia

19. května 2019, neděle
Terezínská tryzna 2019 
Skladby Viktora Ullmanna, Rudolfa Karla, Erwina Schulhoffa a Hanse Winterberga
Irena Troupová (soprán), Jan Dušek (klavír)
Terezín, Kulturní dům Terezín

Podrobný program koncertů na rok 2019 najdete zde.

Výhled festivalu pro roky 2018 – 2025

1. ročník 2018: G. Mahler a L. Bernstein (jeden u největších propagátorů díla G. Mahlera); V. Ullmann (*1898);
19. – 26. srpna 2018

2. ročník 2019: G. Mahler, S. Rachmaninov; G. Klein (*1919), H. Krása, P. Haas (oba *1899);
18. – 25. srpna 2019

3. ročník 2020: G. Mahler (*1860) a terezínští skladatelé;
16. – 23. srpna 2020

4. ročník 2021: G. Mahler (z. 1911) a A. Dvořák; D. Šostakovič (Babi Jar);
15. – 22. srpna 2021

5. ročník 2022: G. Mahler a Mogučaja Kučka (Mocna hrstka);
21. – 28. srpna 2022

6. ročník 2023: G. Mahler a D. Šostakovič nebo S. Prokofjev, A. Skrjabin; terezínští skladatelé;
20. – 27. srpna 2023

7. ročník 2024: G. Mahler a B. Smetana (* 1824); H. Krása, P. Haas, V. Ullmann (všichni z. 1944);
18. – 25. srpna 2024

8. ročník 2025: G. Mahler; G. Klein (z. 1945);
17. – 24. srpen 2025