Gustav Mahler & terezínští skladatelé

mezinárodní hudební festival

Terezín, Kulturní dům
20. srpna 2019