Institut terezínských skladatelů

Institut: Mise & Vize

Institut terezínských skladatelů je centrum zabývající se výzkumem, dokumentací a popularizací terezínských skladatelů. Sjednocuje vědecké činnosti mnoha nadací a koordinuje úsilí mezinárodního výzkumu terezínských skladatelů. Slouží také jako studijní středisko poskytující informační služby jak vědcům, tak veřejnosti zajímající se o život a dílo terezínských skladatelů.
V širším měřítku se Institut věnuje výzkumu hudby a hudební produkce, včetně kabaretu, písní a oper, jež byly vytvořeny nebo uvedeny během období holokaustu.

Nejdůležitější činností Institutu je projekt souhrnných děl, jehož předpokládaným úkolem je sestavení souhrnné a klíčové edice (rovněž ve spolupráci s vydavateli) každého terezínského skladatele.

Úkolem Institutu je shromáždit pod jednu sbírku veškeré dostupné listiny napsané terezínskými skladateli, stejně jako veškeré písemné materiály o nich. Muzikologové, hudebníci a veřejnost tak mají možnost detailně prostudovat v kontextu život a dílo těchto skladatelů. Za tímto účelem bude založena knihovna, která bude obsahovat tištěné partitury, kopie rukopisů, muzikologickou literaturu 20. století a rozsáhlý archiv obrazových dokumentů a nahrávek. Předpokládá se, že knihovna bude také obsahovat sbírku materiálů týkajících se hudby nebo kultury holokaustu v širším pojetí.

Terezínští skladatelé si zasloužili oblibu u velkého počtu posluchačů již během svého života, a ta trvá dodnes. Mnoho veřejných institucí a soukromých osob po celém světě vlastní nespočet ručně psaných skladeb, korespondencí a dalších dokumentů. Dlouhodobým cílem Institutu je zachování, shromažďování a opisování takovýchto dokumentů. V důsledku odlišností v dokumentech a dosavadní absenci cíleného výzkumu to nebude snadný úkol. Přesto věříme představě, že po kompletaci veškerého materiálu bude Terezín místem, které přiblíží tvorbou terezínských skladatelů zájemcům z celého světa. Institut tak zachová kulturní dědictví, které by jinak mohlo být ztraceno nebo zapomenuto.

Výzkumné, edukační aktivity a projekty na podporu povědomí veřejnosti
Souhrnná edice, edice klíčové tvorby, digitální edice
Knihovna, digitální knihovna
Ročenka
Zpravodaj
Členství
Příspěvek na konferenci (1x za 2 roky)& úzká spolupráce
Hudební festival – úzká spolupráce

Předpokládaná spolupráce a partnerství zahrnují mimo jiné:

Česká: Terezínská iniciativa, Městský úřad Terezín, Památník Terezín, Federace židovských obcí v České republice, Židovské muzeum Praha, hudební fakulty, obchodní komory

Globální: Pamětní muzeum holocaustu Washington, Yad Vashem, Beit Terezin, Nadace Defiant requiem, Židovské muzeum v Berlíně, HANS KRÁSA STIFTUNG, Terezínská hudební asociace Boston, Viktor Ullmann – Paul Sacher Stiftung Bazilej, hudební a umělecké fakulty, vlády nebo veřejnoprávní organizace z celého světa

Místní: Úzká spolupráce a vzájemná Podpora Hudebního festivalu Věčná naděje: Gustav Mahler & Terezínští skladatelé a Konference terezínských skladatelů.

Hudební workshopy (spolu s Hudebním festivalem Věčná naděje: Gustav Mahler a Terezínští skladatelé): pozvání mladých hudebníků ze zahraničí do Terezína, kde se zúčastní dvoutýdenních kurzů s tématikou terezínských skladatelů. Cílem je představit, podpořit a vyučovat hudbu terezínských skladatelů, a uspořádat s těmito mladými umělci pro jejich vrstevníky představení v Terezíně a v Praze.

Financování

Očekáváme zejména soukromé a firemní dary, včetně dalších dárcovských iniciativ.
Také bychom uvítali nadační stipendia a profesury financované vládními vyzkumnými a vzdělávacími institucemi.
Doufáme, že navážeme formální spolupráci s co největším počtem subjektů.

Právní forma

Nezisková organizace založená soukromými, právnickými a jinými subjekty.

Institut byl založen jako zapsaný spolek.

Věčná naděje

Webové stránky

Institut terezínských skladatelů
 

Dokumenty ke stažení

Stanovy (pdf 436 kB)
 

Aktuality

19.-22. srpna 2019, Terezín 
INTERNATIONAL YOUTH ENCOUNTERS IN TEREZÍN

25. listopadu 2018, Jeruzalém

Institut terezínských skladatelů podepsal memorandum o spolupráci s Haifskou univerzitou

Tiskovou zprávu k 25. 11. 2018 naleznete zde
Lidovky 25. 11. 2018 odkaz na článek