Gustav Mahler & terezínští skladatelé

mezinárodní hudební festival