Gustav Mahler & terezínští skladatelé

mezinárodní hudební festival

Nadační fond

Účelem nadačního fondu je rozvoj odkazu terezínských skladatelů a Gustava Mahlera a dalších autorů
především živou interpretací a všemi dalšími formami, jakými jsou například soutěže, konference, udílení cen, výzkum, publikace, semináře, dílny, divadlo,
výtvarné aktivity, dále propagace hudebního umění, zejména pořádání festivalu VĚČNÁ NADĚJE a všech doprovodných aktivit. Propagace umělecky hodnotné hudby, propagace
evropské klasické hudby a evropských kulturních hodnot, podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu, podpora přístupu znevýhodněných osob ve společnosti ke kulturním hodnotám.

Dokumenty ke stažení

Statut nadačního fondu (pdf 2,68 MB)

Usnesení (pdf 141 kB)

Vzor darovací smlouvy (doc 56 kB)