Čeština

Hope IV. | 25. 3. 2022 | Jazz Dock

25.3. 2022
Jazz Dock, 7 p.m.

Klezmer - Preßburger Klezmer Band / Slovakia, Serbia
Members
Marta Potančoková - solo singing
SnežanaJović-Werner - accordion, solo singing
Andrej Werner - violin
Miro Lago - clarinet
Samo Alexander - double bass, solo singing
Valér Miko - piano
Jakub Valíček - drums, percussion

The word "klezmer" from Yiddish, derives from the Hebrew "k'lizemer", meaning a musical instrument, and now also represents the genre of secular Jewish music originating in Southeast Europe. The composition of Klezmer bands consisted mainly of three instruments, dulcimer (hackbret), violin and clarinet. The dulcimer later lost its importance, but a Klezmer ensemble cannot do without a violin and clarinet. The skill of klezmer violinists was once even attributed to magical power, its charm lies in improvisation, and the influence of melismatic synagogue songs is considerable. Other instruments in Klezmer ensembles are the accordion, double bass, and drums. Historical klezmer players played at weddings and other festive occasions, and the life stories of the most famous of them are still captivating, as is klezmer music itself, although it has lost some of its character by being transferred to concert stages.

Tickets

 

Festival partners

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

General Partner

ALEF NULA, a.s.

Partners

PRE
STORAGE ONE, a.s.
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
RSBC

Supporters

CYRRUS
Accolade
Městská část Praha 1

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Media partners

GoOut
UNI
Art & History Magazine

Partner of the lecture on 1/3/2023

Winternitz villa

Partner of the concert on 8/3/2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

With the support of

Památník terezín

Thank you to

Personal Connect s.r.o.
Porsche Inter Auto CZ
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
Ing. Pavel Chládek
other members of the Supporters club
© 2022 Foundation festival EVERLASTING HOPE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Prague 2
Contact e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, director of the festival)