Čeština

10. 11. 2021 | Winternitz's villa

Life with music in Terezín

Lecture by doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc., Deputy Director of the Terezín Memorial and PhDr. Zuzana Peterová about the Terezín ghetto during World War II and about everyday life in this difficult time and inhumane conditions.            

Kristina Fialová - viola

Koupit vstupenky

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

V letech 1964 -1969 studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1970 tamtéž získal doktorát po obhájení práce Úloha Národní obce fašistické v politicko-mocenském systému předmnichovského Československa.


Jako historik pracoval na řadě výzkumných projektů k problematice historie Československa ve 30. letech 20. století a jako pedagog působil na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1975 obhájil kandidátskou disertační práci Antifašistické hnutí v Československu v letech 1936-1938 a v roce 1987 habilitační práci Německá protifašistická emigrace v Československu v letech 1933-1938.


Od počátku 80. let spolupracoval s historicko-dokumentační komisí ÚV SPB v Praze a svou výzkumnou činnost zaměřil na dějiny rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Podílel se mj. na přípravě encyklopedického slovníku Český antifašismus a odboj. V roce 1989 získal stipendium nadace Friedrich Ebert Stiftung v Bonnu, díky němuž studoval v archivu uvedené nadace a ve Spolkovém archivu v Koblenci.


Od roku 1990 působí v Památníku Terezín, kde se zabývá především výzkumem dějin terezínského ghetta. Publikoval práci Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941 – 1945, byl spoluautorem několika kolektivních publikací o problematice holokaustu a dějin Terezína, publikoval odborné články doma i v zahraničí, vedl autorské kolektivy zpracovávající scénáře pro několik stálých expozic umístěných v různých objektech Památníku Terezín, jakož i scénář pro národní expozici České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, vytvořil scénáře řady dalších dočasných a putovních výstav Památníku Terezín nebo se na jejich tvorbě podílel.


V roce 1992 absolvoval studijní pobyt v Museum of Jewish Heritage v New Yorku. Od roku 2001 byl členem mezinárodního poradního sboru ministra vnitra Rakouské republiky Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce Památníku Terezín.


Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce ředitele a vedoucího historického oddělení Památníku Terezín.

PhDr. Zuzana Peterová

PhDr. Zuzana Peterová was born in Prague into a Jewish family. Her family suffered trauma from World War II, when about sixty of her relatives died in concentration camps. In the 1950s, Father Miloslav Schneider was sentenced to many years in prison in a fabricated trial.            

PhDr. Zuzana Peterová

Due to staffing reasons, she could not go to high school. She did not succeed until 1966. Subsequently, she graduated from the Faculty of Social Sciences at Charles University, where she received her doctorate and the degree of PhDr. After graduating, she was prevented from finding a suitable job. She joined Zemědělské noviny (Agricultural newspapers), where she worked as an editor. In 1969 she married and she gave birth to her four children. During maternity leave, she studied psychology and psychotherapy and used her journalistic practice to write books. She currently works as a psychotherapist and writer who, in addition to her professional work with clients, has written two dozen books. Some talk about the writer Otto Paul and his son George, or of rabbis Feder and Sicher, others address readers who have problems with love, their relationship with their mother, or their adolescent children . In her work prevails humorous look at a variety of life situations.                                 

Festival partners

Organised in cooperation with the National Theatre within Musica Non Grata, with a donation from the Embassy of the Federal Republic of Germany in Prague.

Musica non grata

General Partner

ALEF NULA, a.s.

Partners

Ministerstvo kultury ČR
PRE
Státní fond kultury
STORAGE ONE, a.s.
Accolade

Supporters

Městská část Praha 1
OSA

Media partners

nchf
nchf
nchf

Media partners

Partner of the concert on 11.11.

Kudyznudy

Under the Auspices of:

Minister of Regional Development, 
Mrs. Klára Dostálová
Minister of Culture,
Mr. Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
President of the Chamber of Deputies, Parliament of the Czech republic, 
Mr. Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
President of the Senate, Parliament of the Czech republic, 
Mr. Miloš Vystrčil
German Ambassador to the Czech Republic, 
Dr . Christoph Israng
Ustavni soud
President of the Constitutional Court of the Czech republic, 
Mr. Pavel Rychetský
Governor of the Ústí nad Labem Region,
Mr. Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Federace Židovských obcí v ČR.
Federace Židovských obcí v ČR

Partner of the performance on 28.11.

Patronage

Deputy Prime Minister for Digitisation and Minister of Regional Development, Mr. Ivan Bartoš
Minister of Culture, Mr Martin Baxa
President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic, Mr. Miloš Vystrčil
© 2022 Foundation festival EVERLASTING HOPE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Prague 2
Contact e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, director of the festival)