Čeština

10. 11. 2021 | Winternitz's villa

Life with music in Terezín

Lecture by doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc., Deputy Director of the Terezín Memorial and PhDr. Zuzana Peterová about the Terezín ghetto during World War II and about everyday life in this difficult time and inhumane conditions.            

Kristina Fialová - viola

Koupit vstupenky

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

V letech 1964 -1969 studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1970 tamtéž získal doktorát po obhájení práce Úloha Národní obce fašistické v politicko-mocenském systému předmnichovského Československa.


Jako historik pracoval na řadě výzkumných projektů k problematice historie Československa ve 30. letech 20. století a jako pedagog působil na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1975 obhájil kandidátskou disertační práci Antifašistické hnutí v Československu v letech 1936-1938 a v roce 1987 habilitační práci Německá protifašistická emigrace v Československu v letech 1933-1938.


Od počátku 80. let spolupracoval s historicko-dokumentační komisí ÚV SPB v Praze a svou výzkumnou činnost zaměřil na dějiny rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Podílel se mj. na přípravě encyklopedického slovníku Český antifašismus a odboj. V roce 1989 získal stipendium nadace Friedrich Ebert Stiftung v Bonnu, díky němuž studoval v archivu uvedené nadace a ve Spolkovém archivu v Koblenci.


Od roku 1990 působí v Památníku Terezín, kde se zabývá především výzkumem dějin terezínského ghetta. Publikoval práci Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941 – 1945, byl spoluautorem několika kolektivních publikací o problematice holokaustu a dějin Terezína, publikoval odborné články doma i v zahraničí, vedl autorské kolektivy zpracovávající scénáře pro několik stálých expozic umístěných v různých objektech Památníku Terezín, jakož i scénář pro národní expozici České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, vytvořil scénáře řady dalších dočasných a putovních výstav Památníku Terezín nebo se na jejich tvorbě podílel.


V roce 1992 absolvoval studijní pobyt v Museum of Jewish Heritage v New Yorku. Od roku 2001 byl členem mezinárodního poradního sboru ministra vnitra Rakouské republiky Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce Památníku Terezín.


Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce ředitele a vedoucího historického oddělení Památníku Terezín.

PhDr. Zuzana Peterová

PhDr. Zuzana Peterová was born in Prague into a Jewish family. Her family suffered trauma from World War II, when about sixty of her relatives died in concentration camps. In the 1950s, Father Miloslav Schneider was sentenced to many years in prison in a fabricated trial.            

PhDr. Zuzana Peterová

Due to staffing reasons, she could not go to high school. She did not succeed until 1966. Subsequently, she graduated from the Faculty of Social Sciences at Charles University, where she received her doctorate and the degree of PhDr. After graduating, she was prevented from finding a suitable job. She joined Zemědělské noviny (Agricultural newspapers), where she worked as an editor. In 1969 she married and she gave birth to her four children. During maternity leave, she studied psychology and psychotherapy and used her journalistic practice to write books. She currently works as a psychotherapist and writer who, in addition to her professional work with clients, has written two dozen books. Some talk about the writer Otto Paul and his son George, or of rabbis Feder and Sicher, others address readers who have problems with love, their relationship with their mother, or their adolescent children . In her work prevails humorous look at a variety of life situations.                                 

Festival partners

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

General Partner

ALEF NULA, a.s.

Festival Partners

PRE
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
CYRRUS
RSBC

Supporters

Accolade
Městská část Praha 1
CertiCon
Hotel Rott

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Media Partners

Český rozhlas D-dur

Partner of the lecture on 1/3/2023

Winternitz villa

Partner of the concert on 8/3/2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

Concert on 21. 2. 2024 under the auspices of
U.S. Embassy in The Czech Republic

US Embassy

Partner of the concert on 24. 2. 2024
Jewish Museum in Prague

Židovské muzeum

Partner of the concert on 14. 3. 2024
National Library of the Czech Republic

Národní knihovna České republiky

Partner of the concert on 27. 3. 2024
C. Bechstein Pianocentrum Prague

C. Bechstein

The concert on 21. 4. is held in cooperation
with Volman Villa

Volmanova vila

Thank you to

members of the Supporters Club
Personal Connect s.r.o.

Subscribe to the newsletter

* required
© Nadační fond Hudba pro Věčnou naději
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Prague 2
Contact e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, director of the festival)