Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

1. 3. 2023 | Naděje II. | Winternitzova vila

Vstupenky

Naděje II. - 1. 3. 2023, 19:00 hod.
Winternitzova vila

Prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. – mluvené slovo, projekce
Eva Hazdrová-Kopecká – mluvené slovo
Krása Quartet
Šárka Petříková – 1. housle, Jan Palouček – 2. housle, Daniel Menhart – viola, Marie Dorazilová – violoncello

Hans Krása – Téma s variacemi
Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet e moll „Razumovský“, op. 59 č. 2, 2. věta
Pavel Haas – Smyčcový kvartet č. 2, 1. věta

Muzikolog a ředitel Institutu terezínských skladatelů Lubomír Spurný seznámí širší festivalové publikum se společenským a kulturním životem v terezínském ghettu (1941-1945). Ten prošel řadou proměn, od striktních zákazů veřejných a soukromých produkcí, přes trpěnou toleranci až k jejich bezvýhradné podpoře. Výčet mnoha aktivit ovšem může vyvolat falešný dojem, že ghetto bylo pomyslným ostrovem svobody uprostřed válečného běsnění. Nelze zastírat, že taková možnost byla dána propagandistickou rolí, kterou tábor v nacistické ideologii sehrál.

Snaha lépe pochopit specifickou roli terezínského ghetta nás mimo jiné přivádí ke zkoumání autentických dokladů o jeho hudebním provozu. Neocenitelným pomocníkem při poznání kulturního života v Terezíně je tzv. Heřmanova sbírka. Tento rozsáhlý soubor dokumentů, vztahujících se ke společenskému životu v ghettu, shromažďoval terezínský vězeň Karel Herrmann (Heřman) od roku 1943 do září 1944.  Jedním z nejcennějších dokladů o hudebním životě v ghettu Theresienstadt jsou pak recenze Viktora Ullmanna "26 Kritiken über musikalische Veranstaltungen in Theresienstadt" (vyd. 1993). Jejich vydání opatřil komentářem a úvodní studií německý muzikolog Ingo Schultz. Ve svých kritikách, esejích a komentářích Ullmann reflektuje některá terezínská operní vystoupení, koncerty sólistů či orchestrů, novinkovou tvorbu v ghettu a kritické ohlasy publika.

Zmiňované dokumenty a výběr z Ullmannovy literární tvorby představí spolu s prof. L. Spurným muzikoložka Eva Hazdrová-Kopecká.  

Partneři festivalu

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

Generální partner

ALEF NULA, a.s.

Další partneři

PRE
STORAGE ONE, a.s.
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
RSBC

Podporovatelé

CYRRUS
Accolade
Městská část Praha 1

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Mediální partneři

GoOut
UNI
Art & History Magazine

Partner přednášky dne 1.3.2023

Winternitzova vila

Partner koncertu dne 8.3.2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

S podporou

Památník terezín

Poděkování

Personal Connect s.r.o.
Porsche Inter Auto CZ
Prof. Ing. Michaelu Valáškovi, DrSc.
Ing. Pavlu Chládkovi
ostatním členům klubu Podporovatelů
© 2022 Nadační fond VĚČNÁ NADĚJE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)