Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

O festivalu

V roce 2017 vznikl Nadační fond Věčná naděje s cílem zachovat a dále rozvíjet unikátní umělecký odkaz středoevropských kulturních hodnot spojených s územím dnešní České republiky, a to především formou hudebního festivalu. Tvůrci české a německé národnosti, židovského i křesťanského vyznání, kteří působili v období první poloviny 20. století, byli náhle a násilně umlčeni událostmi druhé světové války. Usilujeme o připomínání a vyrovnání se s minulostí, o zabránění jakémukoli násilí, nenávisti či jiné formě diskriminace z důvodů rasy, etnické či prostě kulturní odlišnosti. Toto úsilí se odráží v nové tvorbě a interpretaci živého umění a představuje tak oblouk spojující téměř stoletou historii, kdy na počátku stojí tvorba Gustava Mahlera, překračuje díla meziválečné a válečné generace tzv. terezínských autorů a ústí do soudobé tvorby např. Tigrana Mansurjana.

Cílem je vybudovat prestižní festival s důrazem na výjimečnou uměleckou kvalitu. Základ festivalu tvoří opomíjená díla umělců Terezína, autorů jako Viktora Ullmanna, Gideona Kleina, Hanse Krásy, Pavla Haase a jiných, která vznikala v podmínkách koncentračních táborů druhé světové války a zůstává stále nedoceněna. Program je každoročně doplněn o díla dalších českých a světových hudebních velikánů a reaguje na aktuální výročí a události.

Posláním festivalu je přiblížit mimořádné interpretační umění co nejširší veřejnosti. Festival bude prestižní společenskou událostí založenou na geniu loci a skvělé interpretaci hudebních děl „našich“ festivalových autorů. 
Festival je určen posluchačům vážné hudby, ale i příznivcům divadla a kabaretu, šansonu i jazzu, všem generacím vnímavého publika.

Duchovním bohatstvím festivalu je myšlenka věčné naděje. Naděje, která překoná útlak, nenávist, nesvobodu, vykořenění a dává prostor kráse, víře a svobodnému životu.

© 2021 Nadační fond VĚČNÁ NADĚJE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)