Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

1. ročník skladatelské soutěže vyhrál Ari Dvořáků

Zadání soutěže ke stažení zde

Vítězem prvního ročníku skladatelské soutěže Nadačního fondu Hudba pro Věčnou naději, pořadatele festivalu Věčná naděje, je Ari Dvořáků a kompozice Petrichor, kterou uvedlo v premiéře Bennewitzovo kvarteto.

„Vítězná skladba je pro mne skloubením tklivé melodiky s dravostí a akcentací tolik potřebnou pro výstavbu a vývoj celého díla. Jako bonus předpokládám dobré vyznění pro smyčcový kvartet, což je nelehká skladatelská disciplína,“ uvedl dramaturg festivalu  a člen poroty soutěže, Petr Nouzovský. 

Pořadatelé soutěže obdrželi 24 přihlášek ze tří zemí, o vítězi dále rozhodoval hudební skladatel a kytarista Lukáš Sommer, slovenský hudební skladatel Ľuboš Bernáth, členka správní rady Nadačního fondu Hudba pro Věčnou naději Martina Jankovská, izraelský hudební skladatel Yuval Shaked a Bennewitzovo kvarteto. 

Skladba Petrichor nás zaujala svou jemnou poetikou a smyslem pro vykreslení atmosféry,dodávají členové Bennewitzova kvarteta, kteří smyčcový kvartet představili 24. února ve Španělské synagoze v Praze.

Ari Dvořáků se narodil v roce 1997 v Kyjově. Studoval Knižní ilustraci na SŠUD, Audio inženýrství na VUT v Brně a Zvukový design na MUNI. Živí se zvučením u televizní produkce, copywritingem, aranžemi a kompozicí. Spolupracuje převážně s amatérskými a poloprofesionálními hudebními tělesy. Nově také skládá hudbu pro činohru - 1. března bude mít premiéru pohádka Příběhy králíčka Péti v Divadle Radost. Jeho dosud nejrozsáhlejší dílo byl muzikál Hlubina, který premiéroval v roce 2020 v Dělnickém domě v Brně-Židenicích. Ve volném čase se věnuje psaní článků a povídek a hraje na violu se dvěma amatérskými orchestry.

Dílo Ari Dvořáků zaujalo nejen atmosférou uměleckého sdělení a tvůrčí svěžestí, ale i přiléhavým vyjádřením soutěžního zadání.  Klasikaplus

Stylově skladba jakoby přímo navázala na Haase, první věta svými pizzicaty mohla opravdu imitovat déšť, ale ve skladbě se stále více prosazovaly jemné melodické vlnky a lyrické plochy. Skladba se čtyřmi krátkými větami se velmi dobře poslouchala, měla v sobě něco nostalgického i něco z filmové hudby a působila jako imaginární obraz krajiny.   Časopis Harmonie

Porota skladatelské soutěže Věčná naděje 2024

Bennewitzovo kvarteto - Jakub Fišer – 1. housle, Štěpán Ježek – 2. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello - patří ke špičce mezinárodní scény v oboru komorní hudby. Od roku 1998 nese kvarteto jméno houslisty a ředitele hudební konzervatoře v Praze Antonína Bennewitze (1833-1926), který se významně zasloužil o rozvoj české houslové školy. Mezi jeho žáky se počítají Otakar Ševčík a František Ondříček a především Karel Hoffman, Josef Suk a Oskar Nedbal, kteří vytvořili slavné České kvarteto.

Po vítězství ve dvou prestižních soutěžích – Osaka Chamber Music and Festa 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii roku 2008 – přišla další ocenění. V roce 2019 získal soubor cenu Classic Prague Award za nejlepší komorní výkon roku. V současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních pódiích v Londýně, Vídni, Berlíně, Stuttgartu, Amsterdamu, Paříži, New Yorku, v poslední době v Klagenfurtu, Darmstadtu a Duisburgu, chystá hostování ve Spojených státech a Kanadě a různé koncertní projekty doma, včetně podílu na souborném provedení Dvořákových smyčcových kvartetů v rámci festivalu Dvořákova Praha. V současné době připravuje Bennewitzovo kvarteto vydání nového CD, na kterém zazní smyčcové kvartety „těch, kteří spolu hrávali“ – Haydna, Mozarta, Vaňhala a Dittersdorfa.

Ľuboš Bernáth (Slovensko)

Narodil sa 8. 11. 1977 v Nových Zámkoch. Po absolvovaní základnej školy, v rokoch 1992-96 navštevoval Gymnázium v Nových Zámkoch. V tomto období navštevoval ZUŠ v Nových Zámkoch, kde študoval hru na klavíri, hru na akordeóne a hru na husliach. Po vykonaní maturitnej skúšky pokračoval v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, kde navštevoval odbor skladby u Mgr. art. Stanislava Hochela. Po troch rokoch štúdia a po vykonaní maturitnej skúšky v roku 2001 sa stal poslucháčom VŠMU v Bratislave v odbore skladba v triede doc. Jevgenija Iršaia. Od roku 2006 po úspešnom ukončení štúdia, pôsobil do roku 2009 ako doktorand na katedre teórie hudobného umenia VŠMU pod vedením Mgr. art. Ladislava Kačica, v rámci ktorého zároveň vykonával aj pedagogickú činnosť. V roku 2009 úspešne obhájil dizertačnú a ukončil doktorandské štúdium.Od roku 1999 do 2010 aktívne pôsobil na SZUŠ Gabriela Rovňáka, kde vyučoval kompozíciu, hudobnú teóriu, dejiny hudby, sluchovú analýzu a hru na klávesových nástrojoch. Od roku 2008 pôsobí na Štátnom konzervatóriu v Bratislave ako pedagóg skladby a teoretických predmetov. V súčasnosti tiež pôsobí pedagogicky na katedre hudobnej teórie na VŠMU v Bratislave, kde vyučuje hudobnú analýzu, kontrapunkt a harmóniu. Popri pedagogickej činnosti sa ako skladateľ a dirigent zúčastňuje mnohých domácich a zahraničných hudobných festivalov ako napr. Nová slovenská hudba, Melos Ethos, Orfeus a. i. V roku 2012 stál pri zrode nového mládežníckeho orchestra pri VŠMU Ensemble Spectrum ako umelecký garant. Od roku 2013 pôsobí vo funkcii podpredsedu Spolku slovenských skladateľov a zároveň sa stáva aktívnym členom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Martina Jankovská  se věnuje od roku 2020 vedení festivalu Věčná naděje, které převzala po jeho zakladateli Jiřím Polákovi (+ 2021). Je členkou správní rady Nadačního fondu Hudba pro Věčnou naději. Vlastní profesí advokátka, od roku 2014 působí ve vlastní kanceláři pod značkou ExIure, dříve pracovala v mezinárodních advokátních kancelářích v Brně a v Praze. Umění, ať už hudební, výtvarné či dramatické jsou pro ni neoddělitelnou součástí tvorby a vnímání krásy v životě sloužící k povznášení lidského ducha.

Petra Nouzovského, který se řadí mezi nejlepší evropské violoncellisty své generace, můžeme slyšet na mnoha prestižních pódiích (Concertgebouw v Amsterdamu, Festivalový sál Bad Kissingen, Rachmaninův sál v Moskvě, Herkules Saal v Mnichově). Jeho hra je hodnocena superlativně pro svou svrchovanou technickou noblesu kloubící se s originální hudebně tektonickou výstavbou jím interpretovaných skladeb.V průběhu minulých sezón se Nouzovský představil na mnoha orchestrálních a recitálových koncertech v Evropě, Severní Americe a Asii. V minulé sezóně vystoupil společně s Nagoya Philharmonic, PKF-Prague Philharmonia, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Českým filharmonickým sborem Brno nebo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Je pravidelným hostem Pražského jara, MHF Leoše Janáčka a Dvořákovy Prahy. V minulých sezónách se dále představil v Německu, Číně, Japonsku, New Yorku, Estonsku, Polsku, a to v recitálech, komorních koncertech, nebo za doprovodu orchestrů (Krakow Philharmonic, Philharmonie Südwestfalen, Slovenská filharmonie). V roce 2024 absolvuje Petr Nouzovský první orchestrální turné v Jižní Koreji, turné v Japonsku a Číně. Petr Nouzovský je dramaturgem Hudebního festivalu Věčná naděje.

Yuval Shaked je izraelský skladatel a muzikolog. Studoval na Rubinově hudební akademii na univerzitě v Tel Avivu a v letech 1981 - 1984 u Mauricia Kagela na Musikhochschule Köln. V letech 1985 - 2005 přednášel na Kibbutzim College v Tel Avivu a v letech 2000 - 2023 na Haifské univerzitě (2011-15 vedoucí katedry hudby; 2016-2020 vedoucí umělecké školy). V letech 1990-96 působil jako redaktor publikací Izraelského hudebního institutu a v letech 2000-08 vedl Feher Jewish Music Center při Muzeu diaspory v Tel Avivu. V letech 2010, 2012 a 2014 byl lektorem Mezinárodních letních kurzů nové hudby v Darmstadtu. Produkoval řadu koncertů a nahrávek. Jeho texty byly publikovány v několika časopisech, knihách a lexikonech. Jeho skladby byly hojně uváděny na renomovaných festivalech. 

Lukáš Sommer je jednou z předních osobností současné generace mladých skladatelů. Od roku 1998 studoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích kytaru u prof. Vilmy Manové a skladbu u prof. Jiřího Churáčka. V roce 2003 studoval jeden rok na Pražské konzervatoři u profesora Věroslava Neumanna. V roce 2009 absolvoval Akademii múzických umění, kde studoval skladbu u profesora Ivana Kurze.Je autorem více než padesáti opusů různého žánru. Kromě orchestrální hudby (např. Kantáta Trny v závoji, Koncert pro harfu a orchestr, Monolit pro dechový orchestr a bicí nástroje, Koncert pro orchestr a další) se Sommer zaměřuje na komorní hudbu (např. Dva smyčcové kvartety, Klavírní trio „Xcape“, Labyrint – Sonáta pro cembalo, Cikána a Odyseu). Další linií Sommerovy tvorby je vokální hudba – často využívající texty současných básníků (např. cyklus písní Headland, Floating Island, melodrama Nikdo mě dlouho nepohladil, Song of the Gallows, ABC). Zvláštní místo mezi jeho díly zaujímá opera Ela, Hela a Stop, libreto hry Václava Havla. Skládá také díla pro děti, konkrétně dětskou operu Herkules a muzikál Sindibad. Jeho hudbu interpretovali Sir Nicolas Daniel, Carlo Jans, Jana Boušková, Vilém Veverka, Pavel Šporcl, Jan Mikušek, Sebastien Bagnout, Jan Kučera, Sednunum Orchestra, Bremerhaven Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor a ostatní. Kromě pravidelného vystupování na domácí scéně vystupoval se svou hudbou ve více než 15 zemích.

Partneři festivalu

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

Generální partner

ALEF NULA, a.s.

Další partneři

PRE
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
CYRRUS
RSBC

Podporovatelé

Accolade
Městská část Praha 1
CertiCon
Hotel Rott

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Mediální partneři

Český rozhlas D-dur

Partner přednášky dne 1.3.2023

Winternitzova vila

Partner koncertu dne 8.3.2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

Koncert dne 21. 2. 2024 pod záštitou
Velvyslanectví USA v České republice

US Embassy

Partner koncertu dne 24. 2. 2024
Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum

Partner koncertu dne 14. 3. 2024
Národní knihovna ČR

Národní knihovna České republiky

Partner koncertu dne 27. 3. 2024
C. Bechstein Pianocentrum Praha

C. Bechstein

Koncert 21. 4. se koná ve spolupráci
s Volmanovou vilou

Volmanova vila

Poděkování

členům klubu Podporovatelů
Personal Connect s.r.o.

Přihlašte se k odběru newsletteru

* povinné pole
© Nadační fond Hudba pro Věčnou naději
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)