Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

Minulé ročníky

2021
2019
2018
2017
Programová brožura roku 2019 ke stažení

2021

13. 3. 2021

modlitebna Církve českobratrské evangelické
Záznam koncertu Kvartet pro konec času
Záznam z neogotického prostoru pražské modlitebny Církve českobratrské evangelické ze dne 13. 3. 2021 naleznete ZDE.

Jiří Vodička - housle
Irvin Venyš - klarinet
Martin Kasík - klavír
Jiří Bárta - violoncello

25. 4. 2021

Španělská synagoga
Živé vysílání druhého festivalového koncertu z dechberoucí nově zrekonstruované Španělské synagogy v Praze. V rámci jazzového večera vystoupí přední oceňovaný kytarista David Dorůžka, flétnista Robert Fischmann a bubeník Martin Novák s programem vlastních autorských skladeb i děl slavných světových hudebníků jako John Zorn, Chava Alberstein, Kurt Weill a další.

Záznam naleznete ZDE.

David Dorůžka – kytara
Robert Fischmann - flétna
Martin Novák - perkuse, bicí

25. 8. 2021

Dělostřelecká kasárna, Terezín

Mezinárodní hudební festival Věčná naděje přivítá 25. srpna v prostoru Dělostřeleckých kasáren v Terezíně prestižní komorní uskupení souboru Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO). Zazní Serenáda pro dechové nástroje Op. 44 Antonína Dvořáka a Smyčcový kvartet č. 1 Erwina Schulhoffa.

Soubor Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO)

24. 10. 2021

Státní opera

První koncert ve spolupráci s projektem Musica non grata představí skladby zkomponované přímo v Terezíně nebo zde prováděné.

Vilém Veverka — hoboj, Vera Talerko — soprán, Jarmila Balážová — mezzosoprán, Jaroslav Březina — tenor, Miguelangelo Cavalcanti — baryton, Pavel Švingr — bas, Olga Machoňová Pavlů — dirigentka, Orchestr Státní opery, Martina Kociánová — průvodní slovo, Vilma Cibulková a Tomáš Töpfer — přednes

26. 10. 2021

Kostel sv. Vavřince

Dalším z večerů festivalu nás provede laureát MHS Pražské jaro, sólový klavírista, vyhledávaný komorní hráč a stále více oceňovaný skladatel Adam Skoumal. Ve svém programu skloubí katarzní výpověď Suity Karla Bermana, reflektující zkušenost z koncentračního a vyhlazovacího tábora.

Adam Skoumal – klavírní recitál

5. 11. 2021

Kostel sv. Šimona a Judy

Koncert dne 5.11.2021 v kostele svatých Šimona a Judy se uskuteční jako vzpomínka na zakladatele hudebního festivalu Věčná naděje, pana Jiřího Poláka, který nás opustil dne 1.11. 2021. Pro vyjádření Vaší účasti bude hodinu před i po koncertu na místě kondolenční kniha.

PhilHarmonia Octet
Roman Janál

7. 11. 2021

Stavovské divadlo

Opera Brundibár Hanse Krásy o dětech a pro děti sice nebyla napsána v koncentračním táboře, dostalo se jí však v terezínském ghettu bezmála šedesáti repríz. Představení znamenalo důležitou zkušenost pro účinkující i diváky a Brundibár je dodnes nejhranější skladbou Hanse Krásy.

Hans Krása: Brundibár

10. 11. 2021

Winternitzova vila

Přednáška doc. PhDr. Vojtěcha Blodiga, CSc., náměstka ředitele Památníku Terezín a PhDr. Zuzany Peterové o ghettu Terezín v době 2. světové války a o každodenním životě v této nelehké době a nelidských podmínkách.

PhDr. Zuzana Peterová
doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

Fotogalerie

Programová brožura roku 2019 ke stažení

18. ─ 25. srpna 2019

18. srpna 2019, neděle, 17:00

Praha, HAMU (Sál Martinů)
Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu VĚČNÁ NADĚJE

Na prvním festivalovém koncertu zazní v podání Virtuosi Brunenses Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello od Gideona Kleina a dále Passacaglia a Fuga pro smyčcové trio od Hanse Krásy. Prvně jmenovaná poslouží jako hudební předloha baletního představení.

Smyčcové trio Virtuosi Brunenses – Lukáš Mik (housle), Stanislav Vacek (viola), Katarína Madariová (violoncello) & sólisté Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni

19. srpna 2019, pondělí, 20:00

Praha, Rudolfinum (Sukova síň)
Skladby Zikmunda Schula, Erwina Schulhoffa, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka
Trio vzniklo v roce 2009 z iniciativy houslisty Wihanova kvarteta Jana Schulmeistera. Jeho členy jsou renomovaní hráči. První část koncertu je s ohledem na zaměření festivalu sestavena z děl první poloviny 20. století. Vedle skladeb Zikmunda Schula a Erwina Schulhoffa můžeme slyšet úpravu prvního Smyčcového kvarteta (Z podnětu Tolstého „Kreutzerovy sonáty“) v podobě pro klavírní trio (autorem úpravy Miloš Štědroň). Ve druhé polovině soubor naopak představí tradiční repertoárovou skladbu, Klavírní trio č. 4 e moll „Dumky“ op. 90 Antonína Dvořáka.

Petrof Piano Trio

19:00 úvodní slovo k programu

20. srpna 2019, úterý, 17:00 a 19:00

Terezín, Kulturní dům
Koncerty v rámci akce International Youth Encounters in Terezín. Tato akce je ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů

17:00 Black Oak Ensemble

19:00 Dětský sbor Brno

Vstupenky budou v prodeji na místě konání akce za 100 Kč.

21. srpna 2019, středa, 18:00

Terezín, Kulturní dům
Koncert k 100. výročí narození Gideona Kleina
Na koncertu zazní dvě nejzralejší skladby Gideona Kleina, Klavírní sonáta (Ivo Kahánek) a Smyčcové trio pro housle, violu a violoncello (Virtuosi Brunenses). Druhá jmenovaná poslouží jako hudební předloha baletního představení.

Ivo Kahánek – klavír
Smyčcové trio Virtuosi Brunenses – Lukáš Mik (housle), Stanislav Vacek (viola), Katarína Madariová (violoncello) & sólisté Baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni

22. srpna 2019, čtvrtek, 20:00

Praha, Obecní dům (Grégrův sál)
Skladby Viktora Ullmanna, Pavla Haase, Erwina Schulhoffa, Hanse Winterberga a Rudolfa Karla
Irena Troupová – soprán
Jan Dušek – klavír

19:15 úvodní slovo k programu

23. srpna 2019, pátek, 20:00

Praha, Rudolfinum (Sukova síň)
Skladby Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Antonína Dvořáka
Koncert Bennewitzova kvarteta je reprezentativním průřezem komorní tvorby středoevropského kulturního kontextu první poloviny 20. století. Soubor přednese skladby Erwina Schulhoffa, Gideona Kleina, Viktora Ullmanna a Antonína Dvořáka. Posledně jmenovaný, přiklánějící se k Beethovenovi, Schubertovi či Brahmsovi, se stal významným inspiračním zdrojem pro celou nastupující generaci. Dnes již světově oblíbený Schulhoff proslul především kompoziční dokonalostí, hudebním vtipem spojeným s taneční rytmičností, vkusnou ironií a moderní elegancí. Jeho Pět kusů pro smyčcové kvarteto je jednou z charakteristických připomínek poválečného pronikání jazzu a taneční hudby do “vážného umění”. Fantazie a fuga pro smyčcové kvarteto mladého Gideona Kleina, zazní jako připomínka stoletého výročí autorova narození. Smyčcový kvartet č.3 Viktora Ullmanna (autorův jediný dochovaný smyčcový kvartet) pak posluchače uchvátí svou hloubkou a expresivitou. Vliv Schönbergův je v tomto díle patrný.

Bennewitzovo kvarteto

19:00 úvodní slovo k programu

25. srpna 2019, neděle, 20:00

Praha, Kostel sv. Šimona a Judy
Skladby Gideona Kleina, Hanse Krásy, Gustava Mahlera, Bohuslava Martinů a Erica Whitacrea
Festivalový koncert předkládá přinejmenším dva zajímavé dramaturgické celky. Bezprostředně po sobě zazní výběr ze slavného Martinů cyklu České madrigaly (1939) a dvojice Kleinových sborů (1942/43). Charakterově odlišná díla jež náležejí do jednoho časového období jsou doplněna Tématem s variacemi (1936) pro smyčcové kvarteto skladatele Hanse Krásy. Druhým přitažlivým počinem bude výběr z písňové tvorby Gustava Mahlera v méně známé úpravě pro smíšený sbor (autorem úprav je Clytus Gottwald). Koncert bude uveden skladbou Pět židovských milostných písní současného amarického skladatele a dirigenta Erica Whitacrea (verze s doprovodem pro smyčcové kvarteto).
Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr
Host: Bennewitzovo kvarteto

19:00 úvodní slovo k programu

19.–22. srpna 2019

Terezín
Mezinárodní setkání v Terezíně (International Youth Encounters in Terezín) 
Na programu jsou tematické přednášky a workshopy, studentská konference a umělecká vystoupení.
Realizováno ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů.

Již proběhlo

7. března 2019, čtvrtek
Vzpomínka na BIIb / 2019
– vzpomínkový večer k 75. výročí likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora
Koncert ve spolupráci s Památníkem šoa Praha. Skladby Viktora Ullmanna, Rudolfa Karla aj.
Irena Troupová (soprán), Jan Dušek (klavír)
Praha-Nádraží Bubny

Fotografie najdete na našem Facebooku

7. května 2019, úterý
Tisková konference
Praha, Rezidence primátora hl. m. Prahy

18. května 2019, sobota
Pražský koncert ku příležitosti Terezínská tryzna 2019
Skladby Erwina Schulhoffa, Pavla Haase a Maurice Ravela
Irena Troupová (soprán), Jan Dušek (klavír)
Praha, hotel Corinthia

19. května 2019, neděle
Terezínská tryzna 2019 
Skladby Viktora Ullmanna, Rudolfa Karla, Erwina Schulhoffa a Hanse Winterberga
Irena Troupová (soprán), Jan Dušek (klavír)
Terezín, Kulturní dům Terezín

Programová brožura roku 2018 ke stažení

19. – 26. srpna 2018

19. srpna 2018, neděle, 20:00

Klavírní sonáty
V. Ullmann, L. Janáček
Klavír: Martin Kasík

Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka V. Ullmanna

Klavír: Karel Košárek

Recitace: Jana Podlipná
Praha, Rudolfinum – Sukova síň

20. srpna 2018, pondělí, 20:00

P. Haas, L. Bernstein, V. Ullmann, G. Klein, L. Janáček

Klavír: Ivo Kahánek
Klarinet: Irvin Venyš
Praha, Rudolfinum – Sukova síň

21. srpna 2018, úterý, 20:00

V. Ullmann, G. Klein, B. Martinů
Klavír: Renan Koen
Praha, Obecní dům

22. srpna 2018, středa, 16:00

V. Ullmann, G. Klein, B. Martinů
Klavír: Renan Koen
Terezín, Kulturní dům

22. srpna 2018, středa, 19:30

Smyčcová tria a kvartety
G. Klein, V. Ullmann, E. Schulhoff, A. Dvořák
Wihanovo kvarteto
Terezín, Magdeburská kasárna

23. srpna 2018, čtvrtek, 19:00

V. Ullmann, G. Klein, P. Haas
Autor pořadu, basbaryton: Jiří M. Procházka
Terezín, Kulturní dům

24. srpna 2018, pátek, 20:00

L. Bernstein, G. Gershwin, A. Copland, E. W. Korngold
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Dirigent: Jan Kučera

Praha, Rudolfinum – Dvořákova síň

26. srpna 2018, neděle, 20:00

G. Mahler, R. Wagner, D. Šostakovič
Gustav Mahler Jugendorchester
Dirigent: Lorenzo Viotti
Violoncello: Gautier Capuçon
Praha, Rudolfinum – Dvořákova síň

Více fotografií najdete na našem Facebooku

Archiv – program prologu festivalu: rok 2017

23. VIII. Terezín – Kulturní dům, 18:00

Hans Krása: Téma s variacemi
Pavel Haas: Studie pro smyčcový orchestr
Gideon Klein: Partita pro smyčcový orchestr
Erwin Schulhoff: Concerto doppio pro flétnu, klavír a orchestr
Jan Kučera, dirigent
Petra Benešová, flétna
Veronika Böhmová, klavír
PKO – Pražský komorní orchestr

24. VIII. Terezín – Magdeburská kasárna, 18:00

Hans Krása: Passacaglia a fuga pro smyčcové trio
Gideon Klein: Fantazie a fuga pro smyčcové kvarteto
Viktor Ullmann: Smyčcový kvartet č. 3
Pavel Haas: Smyčcový kvartet č. 2 „Z opičích hor“
Graffovo kvarteto

26. VIII. Praha – kostel sv. Šimona a Judy, 19:30

Pavel Haas: Zesmutnělé scherzo
Hans Krása: Předehra pro malý orchestr
Viktor Ullmann: Koncert pro klavír a orchestr
Vojtěch Spurný, dirigent
Ivo Kahánek, klavír
PKO – Pražský komorní orchestr

27. VIII. 2017 Praha – Valdštejnská zahrada (Sala terrena), 18:00

Viktor Ullmann: Rozbitý džbán, předehra k opeře
Gustav Mahler: Symfonie č. 1 D dur
Ion Marin, dirigent
Symfonický orchestr Českého rozhlasu

29. X. 2017 Terezín, Kulturní dům Terezín

Gideon Klein, Viktor Ullmann: Klavírní sonáty
Bohuslav Martinů: Jaro v zahradě
Klavír: Renan Koen
Terezín, Kulturní dům Terezín

31. X. 2017 Praha – Rudolfinum, 19:00

B’nai B’rith Europe Convention Gala Dinner
Remarks:
David Mareček, Director General, Czech Philharmonic
Tomáš Kraus, President, B’nai B’rith Renaissance Praha
Olga Menzelová, Film Producer

Music Performance by
Ivo Kahánek: Piano sonata from Gideon Klein

Paralelní program festivalu

Konference, četba, výstava, založení Institutu terezínských skladatelů; Terezín, Praha.
V době konání festivalu v roce 2017 uspořádat výstavu s tématikou terezínských skladatelů v Terezíně. Uspořádat konferenci na téma terezínských skladatelů. Oficiálně založit Institut Terezínských skladatelů. Náplní institutu je badatelská činnost. Ambicí Institutu je v průběhu několika let vydat redigované souborné dílo všech terezínských skladatelů a splatit tak dluh vůči nim.

© 2021 Nadační fond VĚČNÁ NADĚJE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)