VSTUPENKY
EnglishVěčná nadějej Logo

Státní opera | středa 14. 10. 2020 | 19:30

Státní opera
První koncert ve spolupráci s projektem Musica non grata představí skladby zkomponované přímo v Terezíně nebo zde prováděné. Svou niternou výpověď – Studii pro smyčce – napsal Pavel Haas rok před svou smrtí. V nejistotě zítřka vzniklo dílo srovnatelné s největšími skladbami 20. století. Během koncertu ve Státní opeře zazní i jeho Suita v transkripci Ondřeje Kyase pro hoboj a smyčce. Suita z opery Brundibár bude prologem ke kompletnímu scénickému uvedení tohoto díla v rámci festivalu. Na rozdíl od Krásovy dětské opery se v Terezíně zkomponovaný Císař Atlantidy Viktora Ullmanna, opera se zjevným podobenstvím o diktátorovi, provedení nedočkal. Autor i jeho libretista Petr Kien zahynuli v Osvětimi. Symbolický závěr představuje poslední dokončená skladba Gideona Kleina, jednoho z oněch mimořádných talentů, které se staly obětí tzv. „ konečného řešení“.

Vilém Veverka – hoboj
Marie Fajtová – soprán
Jana Sýkorová – mezzosoprán
Miguel Cavalcanti – baryton
Jaroslav Březina – tenor
Pavel Švingr – bas
Orchestr Státní opery Praha
Jana Mimrová – dirigentka

Program


Pavel Haas: Studie pro smyčce

Pavel Haas: Suita pro hoboj a smyčce (úprava Ondřej Kyas)

Furioso – Con fuoco – Moderato

Viktor Ullmann: Císař Atlantidy

„Von allem, wasgeschieht" (závěrečná árie Císaře)

Gideon Klein: Partita pro smyčcový orchestr (úprava Vojtěch Saudek)

Allegro – Lento – Molto vivace

Hans Krása: Suita z opery Brundibár (úprava David Matthews)

Allegro energico

Valse: Lento cantabile

Allegro vivace

Serenade: Moderato

Lento

Moderato tranquillo

Allegro molto à la marcia

Vilém Veverka

Vilém Veverka
V Praze narozený hobojista Vilém Veverka (1978) patří k nejlepším hobojistům dneška, a to nejen v českém měřítku. Se stejnou vášní, s jakou nekompromisně zkoumá limity svého nástroje, pokořuje limity vlastní při výpravách do hor, z nichž vznikají unikátní fotografie. Absolvoval Pražskou konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze, opakovaně se účastnil kurzů významného francouzského hobojisty Jeana-Louise Capezzaliho. Zásadním impulsem v jeho uměleckém rozvoji bylo účinkování v „Gustav Mahler Jugendorchester“ a následné studium u předního německého hobojisty Dominika Wollenwebera na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně. Jeho profesní rozvoj podstatně obohatilo i dvouleté působení v Berlínské filharmonii (stipendista Karajanovy nadace). Nastoupená cesta vyvrcholila jeho vítězstvím v jedné z nejprestižnějších hobojových soutěží – Sony Music Foundation (Tokio, 2003). Jako sólista na sebe V. Veverka upozornil prováděním soudobé hudby, dnes jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období od baroka po současnost. Spolupracuje s významnými českými i zahraničními orchestry, k nimž patří zejména PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonie Brno nebo Tokyo Philharmonic, Vancouver Symphony Orchestra, Bayerisches Kammerorchester, Münchener Kammerorchester, Slovenská filharmonie, Filharmonie Krakov atd. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století (L. Berio, B. Britten, E. Carter, M. Feldaman, W. Rihm, I. Yun, B. A. Zimmermann), včetně koncertů Bohuslava Martinů a Marka Kopelenta (A few Minutes with an Oboist). Jeho interpretační všestrannost podtrhuje nejen první česká kompletní nahrávka Dvanácti fantazií pro hoboj sólo Georga Philippa Telemanna (Supraphon), ale také první souborné provedení Triových sonát Jana Dismase Zelenky s „Ensemble Berlin-Prag“, který v r. 2011 spolu se členy Berlínské filharmonie založil.

Vilém Veverka je primáriem souboru „PhilHarmonia Octet“ a ambasadorem francouzské firmy „Buffet-Crampon“.
© 2021 Nadační fond VĚČNÁ NADĚJE
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)