Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

10. 11. 2021 | Winternitzova vila

VSTUPENKY

Život s hudbou v Terezíně


Přednáška doc. PhDr. Vojtěcha Blodiga, CSc., náměstka ředitele Památníku Terezín a PhDr. Zuzany Peterové o ghettu Terezín v době 2. světové války a o každodenním životě v této nelehké době a nelidských podmínkách.

Kristina Fialová - viola

Koupit vstupenky

Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.

V letech 1964 -1969 studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1970 tamtéž získal doktorát po obhájení práce Úloha Národní obce fašistické v politicko-mocenském systému předmnichovského Československa.


Jako historik pracoval na řadě výzkumných projektů k problematice historie Československa ve 30. letech 20. století a jako pedagog působil na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1975 obhájil kandidátskou disertační práci Antifašistické hnutí v Československu v letech 1936-1938 a v roce 1987 habilitační práci Německá protifašistická emigrace v Československu v letech 1933-1938.


Od počátku 80. let spolupracoval s historicko-dokumentační komisí ÚV SPB v Praze a svou výzkumnou činnost zaměřil na dějiny rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Podílel se mj. na přípravě encyklopedického slovníku Český antifašismus a odboj. V roce 1989 získal stipendium nadace Friedrich Ebert Stiftung v Bonnu, díky němuž studoval v archivu uvedené nadace a ve Spolkovém archivu v Koblenci.


Od roku 1990 působí v Památníku Terezín, kde se zabývá především výzkumem dějin terezínského ghetta. Publikoval práci Terezín v „konečném řešení židovské otázky“ 1941 – 1945, byl spoluautorem několika kolektivních publikací o problematice holokaustu a dějin Terezína, publikoval odborné články doma i v zahraničí, vedl autorské kolektivy zpracovávající scénáře pro několik stálých expozic umístěných v různých objektech Památníku Terezín, jakož i scénář pro národní expozici České republiky ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi, vytvořil scénáře řady dalších dočasných a putovních výstav Památníku Terezín nebo se na jejich tvorbě podílel.


V roce 1992 absolvoval studijní pobyt v Museum of Jewish Heritage v New Yorku. Od roku 2001 byl členem mezinárodního poradního sboru ministra vnitra Rakouské republiky Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce Památníku Terezín.


Internationales Forum Mauthausen a působil v něm až do ukončení jeho činnosti na konci roku 2016. Od roku 2005 je členem Kuratoria bavorských památníků. Je členem výboru IC MEMO při mezinárodní organizaci muzeí ICOM a v letech 2007 – 2012 vykonával funkci předsedy tohoto výboru. Od roku 2004 je stálým členem delegace České republiky v mezivládním sdružení pro výzkum, připomínání a vzdělávání o holokaustu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, do roku 2014 neslo název International Task Force for Holoacust Remembrance, Education and Research), v němž je členem Akademické pracovní skupiny. Od roku 2015 je místopředsedou mezinárodního výboru Centra pro vzdělávání o Osvětimi a holokaustu ICEAH (International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust), které bylo zřízeno při Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi.


Podílí se na vzdělávací činnosti Památníku Terezín. Jako pedagog působí rovněž na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Od roku 1992 vykonává funkci zástupce ředitele a vedoucího historického oddělení Památníku Terezín.

PhDr. Zuzana Peterová

PhDr. Zuzana Peterová se narodila v Praze do židovské rodiny. Její rodina trpěla traumatem z doby druhé světové války, kdy v koncentračních táborech zahynulo okolo šedesáti jejích příbuzných. Otec Miloslav Schneider byl v padesátých letech ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dlouhé roky do kriminálu.
PhDr. Zuzana Peterová
Z kádrových důvodů nemohla jít studovat na gymnázium. Podařilo se jí to až v roce 1966. Následně vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získala doktorát a titul PhDr. Po ukončení studia jí bylo bráněno získat odpovídající zaměstnání. Nastoupila do Zemědělských novin, kde pracovala jako redaktorka. V roce 1969 se provdala a narodily se jí čtyři děti. Při mateřské dovolené studovala psychologii a psychoterapii a svoji novinářskou praxi zúročila v psaní knih. V současné době působí jako psychoterapeutka a spisovatelka, která kromě své odborné práce s klienty napsala dvě desítky knih. Některé vypráví o spisovateli Otovi Pavlovi a jeho synovi Jiřím, nebo o rabínech Federovi a Sicherovi, jiné oslovují čtenáře, kteří mají problémy s láskou, vztahem k matce nebo se svými dorůstajícími dětmi v pubertě. V její tvorbě převládá humorný pohled na nejrůznější životní situace.

Partneři festivalu

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

Generální partner

ALEF NULA, a.s.

Další partneři

PRE
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
CYRRUS
RSBC

Podporovatelé

Accolade
Městská část Praha 1
CertiCon
Hotel Rott

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Mediální partneři

Český rozhlas D-dur

Partner přednášky dne 1.3.2023

Winternitzova vila

Partner koncertu dne 8.3.2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

Koncert dne 21. 2. 2024 pod záštitou
Velvyslanectví USA v České republice

US Embassy

Partner koncertu dne 24. 2. 2024
Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum

Partner koncertu dne 14. 3. 2024
Národní knihovna ČR

Národní knihovna České republiky

Partner koncertu dne 27. 3. 2024
C. Bechstein Pianocentrum Praha

C. Bechstein

Koncert 21. 4. se koná ve spolupráci
s Volmanovou vilou

Volmanova vila

Poděkování

členům klubu Podporovatelů
Personal Connect s.r.o.

Přihlašte se k odběru newsletteru

* povinné pole
© Nadační fond Hudba pro Věčnou naději
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)