Logo - Věčná naděje VSTUPENKY
English

Rozhovor s Petrem Wajsarem

2. 4. 2022

Petr Wajsar: muž mnoha profesí

Text: Petr Nouzovský

Petře, jsi muž mnoha profesí. I když se Tvé aktivity prolínají a jejich společným jmenovatelem je hudba, je něco, co děláš úplně nejraději?

Kupodivu velmi rád se zabývám také fotkou a vizuálem obecně, mým koníčkem je objevování různých počítačových programů ke generování live videí ke koncertům a vystoupením s elektronickou hudbou. Elektronika obecně je mým velkým koníčkem, a přestože bych ji nazval spíše prokrastinací než vykonáváním své profese, jsem schopen se jí zabývat mnohdy velice do hloubky.

V programové brožuře jsem vyčetl, že název skladby juliuS FuCik vznikl tak, že velká písmena v názvu skladby jsou tóny, které jsi si propůjčil z Fučíkova jména a využil je v motivech skladby formou "transliterace". Řekni mi, jaký spatřuješ rozdíl v psaní hudby tzv. programní (Hudba pro Prahu Karla Husy je etalonem programnosti) a skladby, kde se necháváš inspirovat hudební myšlenkou, sledy tónů apod. Existuje vůbec hudba ne-programní?

Ani moje skladba není z rodu těch absolutně hudebních. Do skladby jsem kromě jména skladatele Fučíka zakódoval též řízné pochodové rytmy, kratičký odkaz na jeho nejznámější skladbu i jeho vztah k vojenství jako takovému. Ten symbolizuje úplný závěr skladby, kde je hlasitý rachot bicích nástrojů náhle vystřídán tenkým zvukem pikoly v nízké poloze, která má znázorňovat mé přesvědčení, že jako každý umělec skrýval i skladatel Fučík pod krunýřem vojáka křehkou a romantickou duši.

Kdy u Tebe nastal zlom v životě, který značil, že budeš hudebním skladatelem?

Za první zlom může paní profesorka Vlasta Škampová, která mě na tehdejší Lidové škole umění Lounských zkusmo doporučila docházet do vedlejší třídy do hodin skladby k panu učiteli Zbyňku Müllerovi /pokud to bude číst, ať se mi ozve, roky po něm pátrám/. Za druhé bych jmenoval dlouhé hodiny improvizací a odposlouchávání filmových znělek u klavíru, když se mi nechtělo jako malému klukovi cvičit etudy. A za třetí za to může můj táta, který mi před skončením základky řekl jednou v metru: "Tak co s tebou? Nechtěl bys teda na skladbu?" Dlužno říci, že jsem začínal na oddělení populární hudby a jazzu na Konzervatoři v Praze, a k "vážné" hudbě jsem se dopracoval na vlastní popud teprve později.

Co Tě čeká v nejbližších měsících?

Pro vedoucího cellistu České filharmonie píšu koncert pro violoncello, ten měl proběhnout na podzim, ale na základě změny dramaturgického plánu je odsunut na zatím blíže neurčený termín. V dosahu měsíců by to ale snad mohlo být. Také skládám hudbu k pokračování kultovní počítačové hry Factorio a vypadá to, že svou hudbou doplním také nové díly populárního animovaného seriálu Bob a Bobek.

VSTUPENKY NA ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU VĚČNÁ NADĚJE ZAKOUPÍTE ZDE

PROGRAM KONCERTU


 

Partneři festivalu

Realizováno ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Musica non grata s podporou Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha

Musica non grata

Generální partner

ALEF NULA, a.s.

Další partneři

PRE
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury
CYRRUS
RSBC

Podporovatelé

Accolade
Městská část Praha 1
CertiCon
Hotel Rott

Ve spolupráci

Polský institut Praha

Záštitu převzali

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
ministryně pro místní rozvoj, 
paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury
ministr kultury, 
pan Lubomír Zaorálek
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
pan Radek Vondráček
Senát Parlamentu České republiky
předseda Senátu Parlamentu ČR, pan Miloš Vystrčil
Senát parlamentu ČR
předseda Senátu Parlamentu ČR,
pan Miloš Vystrčil
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Velvyslanec SRN v Praze,
Dr. Christoph Israng
Ustavni soud
předseda Ústavního soudu, 
pan Pavel Rychetský
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje, 
pan Jan Schiller
MMR ČR
ministryně pro místní rozvoj, paní Klára Dostálová
Ministerstvo kultury ČR
náměstek ministra kultury,
 pan Milan Němeček

Mediální partneři

Český rozhlas D-dur

Partner přednášky dne 1.3.2023

Winternitzova vila

Partner koncertu dne 8.3.2023

Stadler-trierNKČRCharitaAlzheimer Home Pitkovice

Koncert dne 21. 2. 2024 pod záštitou
Velvyslanectví USA v České republice

US Embassy

Partner koncertu dne 24. 2. 2024
Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum

Partner koncertu dne 14. 3. 2024
Národní knihovna ČR

Národní knihovna České republiky

Partner koncertu dne 27. 3. 2024
C. Bechstein Pianocentrum Praha

C. Bechstein

Koncert 21. 4. se koná ve spolupráci
s Volmanovou vilou

Volmanova vila

Poděkování

členům klubu Podporovatelů
Personal Connect s.r.o.

Přihlašte se k odběru newsletteru

* povinné pole
© Nadační fond Hudba pro Věčnou naději
Varšavská 714/38, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Kontaktní e-mail: info@vecnanadeje.org
+420 721 585 178 (Irma Mrázková, ředitelka festivalu)